Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

КОТИЗАЦИЈА

 • Офталмолози 120 Еур
 • Рана котизација 100 Еур до 31.07.2022г.
 • Лекари на специјализација (надвор од Мк) 50 Еур
 • Офталмолози во пензија бесплатна
 • Лекарите на специјализација неопходно е да достават писмена потврда од раководителот на катедрата или директорот на институцијата каде ја извршуваат специјализацијата

Котизацијата вклучува

 • Учество во научниот дел на конгресот
 • Посета на изложбениот простор
 • Конгресен материјал
 • Сертификат
 • Кафе паузи
 • Коктел за добредојде на учесниците