Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

РЕГИСТРАЦИЈА

Работно време на пултот за регистрација:

  • Петок, 30-ти Септември:     8,00-19,00ч
  • Сабота, 01-ви Октомври     8,00-19,00ч

Формулар за регистрација

Име: *
Презиме: *
Титула:
Институција и адреса: *
Број на лиценца: *
Град, поштенски број и држава:
Лице за придружба - име и презиме:
Начин на присуство: *
Котизација: *
Телефон:
Мобилен:
Факс:
E-mail: *