Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

ПОКАНЕТИ ПРЕДАВАЧИ

(по азбучен ред)

 • Зејнеп Акташ, Турција
 • Милтос Балидис, Грција
 • Драган Веселиновиќ, Србија
 • Наташа Видович Валентинчиќ, Словенија
 • Маја Живковиќ, Србија
 • Миа Зориќ Гебер, Хрватска
 • Гордана Златановиќ, Србија
 • Полона Јаки, Словенија
 • Газменд Качанику, Косово
 • Катиа Новак Лауш, Хрватска
 • Милка Мавија, Република Српска
 • Ива Петкова, Бугарија
 • Владимир Попоски, Шпанија
 • Насер Салиху, Кососво
 • Бранислав Станковиќ, Србија
 • Иван Стефановиќ, Србија
 • Мари-Жозе Тасињон, Белгија
 • Зоран Томиќ, Србија
 • Владимир Фајфер, Словенија
 • Барбара Цвенкел, Словенија
 • Борна Шариќ, Хрватска