Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

АКТУЕЛНИ НАСТАНИ

 • XXI конгрес на офталмолозите на Србија со меѓународно учество Етно-комплекс Врдничка Кула, Врдник 26-29-ти мај 2022 год.
 • 21-ви Конгрес на Хрватското офталмолошко и оптометриско друштво Водице, 25-28.05.2022 год.
 • 15-ти Конгрес на Европската Асоцијација за Глауком Атина, 04-08.06.2022г.
 • Стручен состанок на Здружението на офталмолози на Македонија, Скопје, 17.06.2022г.

Минати значајни настани

 • X-ти Meѓународен Офталмолошки Симпозиум, 23.11.2019г. Скопје, Македонија
 • VIII Meѓународен Офталмолошки Симпозиум, 16.12.2017г. Скопје, Македонија
 • 4-ти Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество, 14 - 17.09.2017г. ,Охрид, Македонија
 • 3-ти Меѓународен симпозиум на Секцијата на офталмолошки сестри на Македонија
 • 18-ти Конгрес на офталмолозите на Србија, 21 - 24.09.2017г., Аранѓеловац, Србија
 • 5-ти Конгрес на офталмолозите на Босна и Херцеговина и XIV-ти Конгрес на SEEOS, 06 - 08.10.2017г., Сараево Босна и Херцеговина
 • VII Меѓународен офталмолошки симпозиум, Организатор: Здружение на офталмолози 26.11.2016г.(сабота), хотел "Marriott", Скопје, покровител Alcon.XIII Конгрес на SEEOS, 29.09 - 01.10.2016г., Братислава, Словачка
 • EGS Congress 2016,19-23.06.2016, Прага, Република Чешка
 • VI Меѓународен Македонски Офталмолошки Симпозиум, тема "Рефрактивна хирургија", Скопје, 28.11.2015
 • V Меѓународен Офталмолошки Симпозиум 15.11.2014г., Скопје
 • IV Меѓународен офталмолошки симпозиум, Скопје Тема: „Детска офталмологија“, 30.11.2013г.
 • 10. Конгрес на SEEOS и 3. Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество, Хотел ИНЕКС Горица, Охрид, Македонија, 20 - 23 јуни 2013г.
 • III-ти Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество и X-ти Конгрес на офталмолозите на Југо-Источна Европа (SEEOS), Охрид, 20-23.06.2013г; генерален спонзор - Alcon.
 • III Македонски офталмолошки симпозиум - тема ГЛАУКОМ И БОЛЕСТИ НА ОЧНАТА ПОВРШИНА, Скопје, 2012г., генерален спонзор: Алкон
 • II Македонски офталмолошки симпозиум - тема НЕВРООФТАЛМОЛОГИЈА, Скопје, 2011г.
 • I Македонски офталмолошки симпозиум - тема ГЛАУКОМ, Скопје, 2010г., генерален спонзор: Алкон
 • II Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2009г., генерален спонзор: Алкон
 • I Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2003г., генерален спонзор: Алкон