Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

ИСТОРИЈА

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје.

Професионалната организација на офталмолозите на Македонија е конституирана во 1954 г. во форма на Секција на офталмолози на РМ, а во 1991 г. се трансформира во Здружение на офталмолози на РМ, со околу 170 офталмолози кои во моментов членуваат во асоцијацијата.

Досегашни претседатели на офталмолошката асоцијација

  • 1991 - 1996 г. - проф. д-р Заге Бужаровски
  • 1996 - 2002 г. - проф. д -р Снежана Бошњаковска
  • 2002 - 2006 г. - проф. д-р Милица Ивановска
  • 2007 - 2011 г. - проф. д-р Весна Димовска Јорданова