Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

ЗА НАС

Актуелен состав на сегашниот Управен одбор со мандат од март 2016 г.

Претседател

 • проф. д-р Весна Димовска Јорданова - Клиника за очни болести

Потпретседатели

 • Д-р Илјаз Исмаили - ЈЗУ Университетска клиника за очни болести, Скопје
 • Д-р Ѓулистана Марковска - ПЗУ, Скопје
 

Генерален секретар

 • доц. д-р Каролина Блажевска Бужаровска - Клиника за очни болести

Благајник

 • д-р Снежана Божиновска, Поликлиника "Јане Сандански",Скопје

Членови

 • Д-р Мирјана Симеоновска - Здравствен дом "Железничар",Скопје
 • Д-р Дејан Ристески - Општа болница Прилеп
 • Доц.д-р Весна Челева Марковска - ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести, Скопје
 • Ас.д-р Беким Татеши д-р сци - ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести, Скопје
 • Д-р Драган Андоновски - ГОБ '8-ми Септември", Скопје
 • Доц.д-р Страхил Газепов- Клиничка болница, Штип
 • Д-р Нади Рустеми - Клиничка болница, Тетово
 • Д-р Соња Ѓорѓиоска - ПЗУ, Гостивар
 • Д-р Снежана Зечевиќ - Европска очна болница, Скопје
 • Д-р Билјана Костовска - ПЗУ Систина офталмологија, Скопје
 

Членства во меѓународни офталмолошки здруженија

 • проф. д-p Весна Димовска Јорданова - делегат на РМ во Европска офталмолошка асоцијација (SOE Board)
 • проф. д-р Магдалена Антова Велевска - делегат во SEEOS Board