Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

ЗА НАС

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје.

Професионалната организација на офталмолозите на Македонија е конституирана во 1954 г. во форма на Секција на офталмолози на РМ, а во 1991 г. се трансформира во Здружение на офталмолози на РМ, со околу 170 офталмолози кои во моментов членуваат во асоцијацијата.

Актуелен состав на сегашниот Управен одбор со мандат од март 2016 г.

Претседател

 • проф. д-р Весна Димовска Јорданова - Клиника за очни болести

Потпретседатели

 • Д-р Илјаз Исмаили - ЈЗУ Университетска клиника за очни болести, Скопје
 • Д-р Ѓулистана Марковска - ПЗУ, Скопје
 

Генерален секретар

 • доц. д-р Каролина Блажевска Бужаровска - Клиника за очни болести

Благајник

 • д-р Снежана Божиновска, Поликлиника "Јане Сандански",Скопје

Членови

 • Д-р Мирјана Симеоновска - Здравствен дом "Железничар",Скопје
 • Д-р Дејан Ристески - Општа болница Прилеп
 • Доц.д-р Весна Челева Марковска - ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести, Скопје
 • Ас.д-р Беким Татеши д-р сци - ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести, Скопје
 • Д-р Драган Андоновски - ГОБ '8-ми Септември", Скопје
 • Доц.д-р Страхил Газепов- Клиничка болница, Штип
 • Д-р Нади Рустеми - Клиничка болница, Тетово
 • Д-р Соња Ѓорѓиоска - ПЗУ, Гостивар
 • Д-р Снежана Зечевиќ - Европска очна болница, Скопје
 • Д-р Билјана Костовска - ПЗУ Систина офталмологија, Скопје
 

Членства во меѓународни офталмолошки здруженија

 • проф. д-p Весна Димовска Јорданова - делегат на РМ во Европска офталмолошка асоцијација (SOE Board)
 • проф. д-р Магдалена Антова Велевска - делегат во SEEOS Board