Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

КОТИЗАЦИЈА

  • Oфталмолози - рана котизација (до 15.05.2017г.) 130еур, подоцна и на лице место 150еур
  • Домашни специјализанти - бесплатна котизација
  • Пензионирани офталмолози - бесплатна котизација
  • Надворешни специјализанти(странство) - 50еур (со соодветна потврда)

Котизацијата вклучува

  • Учество во научниот дел на конгресот
  • Посета на изложбениот простор
  • Конгресен материјал
  • Сертификат
  • Кафе паузи
  • Коктел за добредојде на учесниците