Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

КОТИЗАЦИЈА

  • Офталмолози 120 Еур
  • Лекари на специјализација (надвор од Мк) 50 Еур
  • Офталмолози во пензија бесплатна
  • Лекарите на специјализација неопходно е да достават писмена потврда од раководителот на катедрата или директорот на институцијата каде ја извршуваат специјализацијата

Котизацијата вклучува

  • Учество во научниот дел на конгресот
  • Посета на изложбениот простор
  • Конгресен материјал
  • Сертификат
  • Кафе паузи
  • Коктел за добредојде на учесниците