Златен спонзор

zom

Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

ЗДРУЖЕНИЕ НА ОФТАЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје.

Професионалната организација на офталмолозите на Македонија е конституирана во 1954 г. во форма на Секција на офталмолози на РМ, а во 1991 г. се трансформира во Здружение на офталмолози на РМ, со околу 170 офталмолози кои во моментов членуваат во асоцијацијата.

повеќе


НАСТАНИ

VII Меѓународен офталмолошки симпозиум

26.11.2016г.(сабота), хотел "Marriott", Скопје, покровител Alcon

повеќе

Симпозиум "Новитети во офталмологијата"

05.11.2016г.(сабота), хотел "Marriott", Скопје

повеќе

Европски Офталмолошки Конгрес (SOE)

10-13.06.2017г.,Барцелона, Шпанија

повеќе

 

 

 

Останати настани

IV-ти Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество, 14-16.09.2017г ,Охрид, Македонија - повеќе

39TH MEETING OF THE EUROPEAN STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION 2017, PORTO 13 - 16 SEPTEMBER