Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

ЗДРУЖЕНИЕ НА ОФТАЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје.

Професионалната организација на офталмолозите на Македонија е конституирана во 1954 г. во форма на Секција на офталмолози на РМ, а во 1991 г. се трансформира во Здружение на офталмолози на РМ, со околу 170 офталмолози кои во моментов членуваат во асоцијацијата.

повеќе

 

 

НАСТАНИ

II Симпозиум - Новитети во офталмологијата

04.11.2017г. (сабота), Хотел Marriott Скопје, Систина Офталмологија

повеќе

VII Meѓународен Офталмолошки Симпозиум

16.12.2017г. (сабота), Здружение на офталмолозите на Македонија

повеќе