Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

ЗДРУЖЕНИЕ НА ОФТАЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Почитувани колеги, драги пријатели и деловни соработници,

Од името на Управниот одбор на Здружението на офталмолозите на Македонија ми претставува особена чест и задоволство да Ве известам и поканам да учествувате на 5-от Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество.

Официјален јазик на конгресот ќе биде македонски и англиски.

*** Краен рок за испраќање на апстракти продолжен до 20.07.2022г.

повеќе за конгресот регистрација пријава на апстракт

 

Идни настани