Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

ЗДРУЖЕНИЕ НА ОФТАЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје.

Професионалната организација на офталмолозите на Македонија е конституирана во 1954 г. во форма на Секција на офталмолози на РМ, а во 1991 г. се трансформира во Здружение на офталмолози на РМ, со околу 170 офталмолози кои во моментов членуваат во асоцијацијата.

повеќе

 

 

НАСТАНИ

IV-ти Конгрес на офталмолозите на Македонија со меѓународно учество

14 - 17.09.2017г ,Охрид, Македонија

повеќе

III-ет Меѓународен симпозиум на Секцијата на офталмолошки сестри на Македонија

14 - 17.09.2017г ,Охрид, Македонија

повеќе

18-ти Конгрес на офталмолозите на Србија

21 - 24.09.2017г., Аранѓеловац, Србија

повеќе

5-ти Конгрес на офталмолозите на Босна и Херцеговина и XIV-ти Конгрес на SEEOS

06 - 08.10.2017г., Сараево Босна и Херцеговина

повеќе