Златен спонзор

zom

Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

ЗДРУЖЕНИЕ НА ОФТАЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје.

Професионалната организација на офталмолозите на Македонија е конституирана во 1954 г. во форма на Секција на офталмолози на РМ, а во 1991 г. се трансформира во Здружение на офталмолози на РМ, со околу 170 офталмолози кои во моментов членуваат во асоцијацијата.

повеќе


НАСТАНИ

V Меѓународен Офталмолошки Симпозиум

15.11.2014г., Скопје

повеќе

XI Конгрес на СЕЕОС

01 - 04.10.2014г., Букурешт, Романиа

повеќе

XV Конгрес на офталмолозите на Србија

20 - 21.09.2014г., Нови Сад, Србија

повеќе

 

 

Фото галерија од V Меѓународен Офталмолошки Симпозиум, Скопје 15.11.2014г.