Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

ЗДРУЖЕНИЕ НА ОФТАЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје.

Професионалната организација на офталмолозите на Македонија е конституирана во 1954 г. во форма на Секција на офталмолози на РМ, а во 1991 г. се трансформира во Здружение на офталмолози на РМ, со околу 170 офталмолози кои во моментов членуваат во асоцијацијата.

повеќе


НАСТАНИ

X-ти Meѓународен Офталмолошки Симпозиум

23.11.2019г. (сабота), Здружение на офталмолозите на Македонија, Почеток: 09:00ч(Хотел Холидеј Ин)

повеќе

Конгрес на Европската Асоцијација за глауком (EGS)

30.05-02.06.2020г., Брисел, Белгија